بازدید از کارخانه تولید اکسیژن ساز خانگی نفس یار طب

در برنامه‌ی ساخت ایران درباره‌ی دستگاه‌های اکسیژن ساز خانگی و پرتابل نفس‌یار طب توضیحاتی ارائه شد و از کارخانه و خط تولید این دستگاه که برای نخستین بار در ایران توسط تیمی دانش‌بنیان تولید شده است، بازدید به عمل آمد.


دسترسی سریع به این صفحه nafasyar.com/34

up