چند ساعت در روز نیاز به اکسیژن دارم؟

در برخی موارد، ممکن است تنها زمانی که شما ورزش می کنید یا خوابید نیاز به استفاده از اکسیژن داشته باشید. با این حال، در بیشتر موارد، نیاز به اکسیژن تقریبا در اکثر ساعات شبانه روز در حد امکان می باشد.

اگر سطح اکسیژن خون پایین باشد ، با استفاده کمتر از 15 ساعت اکسیژن در روز سودمندی چندانی ندارد و از قلب، مغز و سایر اندام های بدن محافظت نمی کند. اگر شما ملزم به استفاده از اکسیژن به طور مداوم هستید و قصد قطع موقت آن را دارید، بهتر است این کار را تنها در حالی که در استراحت آرام هستید انجام دهید و در هنگام خواب، راه رفتن و یا انجام امور روزانه اکسیژن درمانی را قطع نکنید.

در طی ورزش شما انرژی بیشتری صرف می کنید و در نتیجه نیاز به اکسیژن بیشتری دارید. برای پیدا کردن مقدار اکسیژن مورد نیاز در طی ورزش معمولا، یک تست ورزش یا تست پیاده روی انجام می شود. مهم این است که آزمون در هنگام استفاده از نوع دستگاه تحویلی که در خانه استفاده می شود انجام شود.

از مزایای زودرس استفاده اکسیژن در طی ورزش احتمال برطرف شدن تنگی نفس (دیس پنه) است، و بهبود توانایی در راه رفتن و انجام فعالیت ها را به همراه دارد.


دسترسی سریع به این صفحه nafasyar.com/20

up