به چه مقدار اکسیژن نیازمندیم؟

اکسیژن یک دارو است. مقدار بهینه مصرف آن توسط پزشک تجویز می شود ، مقدار دقیق آن بر اساس ABG اندازه گیری شده و پس از آن توسط اکسی متری هدایت می شود.

هنگامی که نیاز به اکسیژن داشته باشید تجویز کننده آن شما را جهت تنظیم مقدار و ساعات استفاده از آن راهنمایی می کند. این بسیار مهم است که شما تنها مقداری که دکتر یا پرستار برایتان تجویز کرده است، استفاده کنید نه بیشتر و نه کمتر. هدف از درمان ، حفظ اکسیژن خون در سطحی است که مطابق با نیاز بدن باشد، که معمولا در بالای 89٪ است. با گرفتن اکسیژن بیش از حد، یک پیام از مغز فرستاده می شود که سرعت تنفس کاهش یابد. در حالی که کمبود اکسیژن ممکن است بافت مغز و یا قلب را از اکسیژن محروم سازد و در نتیجه موجب از دست دادن حافظه و یا آسیب در قلب شود.


دسترسی سریع به این صفحه nafasyar.com/19

up