اکسیژن ساز چیست؟

اکسیژن ساز همانگونه که از نام آن بر میآید مولدیست جهت تولید اکسیژن . شما قطعا تاکنون کپسول های اکسیژن را دیده‌اید که مدام نیاز به شارژ شدن دارند.

اکسیژن‌ساز وسیله‌ای است که با دریافت هوا از محیط اکسیژن آن را تخلیص کرده به مصرف کننده می‌رساند فرایندی که دیگر نیاز به شارژ و هیچ مشقتی برای دریافت اکسیژن بر جای میگذارد . تنها و تنها با هوای محیط و برق میتواند به صورت مداوم اکسیژنی با خلوص 97 درصد تولید کند.


دسترسی سریع به این صفحه nafasyar.com/13

up