اقدامات احتیاطی هنگام مصرف اکسیژن

مصرف صحیح اکسیژن بی خطر است. هنگام استفاده یا در نزدیکی آن به هیچ وجه سیگار نکشید.

همچنین، دستگاه به دور از شعله های آتش، شومینه و بخاری باشد.

توجه کنید که هیچ گونه روغن یا گریسی در تجهیزات اکسیژن ساز به کار نرفته است.

کپسول های اکسیژن در جای مطمئن قرار گیرد و از افتادن یا سقوط آن محافظت شود.

کپسول تحت فشار بالا هستند و حفره در کپسول می تواند کشنده باشد.

به یاد داشته باشید تمام تجهیزات که استفاده نمی کنیدرا خاموش کنید.

مخزن اکسیژن باید از نزدیک آب گرم کن، اوجاق، و یا دیگر منابع گرما و یا شعله دور نگه داشته شوند.

باید تهویه مناسب در اطراف تجهیزات اکسیژن ساز وجود داشته باشد. ما ، شما را با یک لیست کامل از دستورالعمل ها و اقدامات احتیاطی راهنمایی می کنیم.


دسترسی سریع به این صفحه nafasyar.com/15

up