از کجا بدانیم به اکسیژن نیاز داریم؟

نیاز به اکسیژن درمانی با اندازه گیری میزان اشباع این گاز در جریان خون مشخص می شود. اگر سطح اکسیژن خون از میزان بحرانی در حالت استراحت کمتر باشد، آنگاه نیازمند به اکسیژن درمانی 24 ساعته در شبانه روز است.

دربرخی از افراد مبتلا به COPD در حالی که غیر فعال هستند، مانند زمانی که نشسته اند، به اکسیژن نیاز ندارند اما به هنگام فعالیت، مانند پیاده روی، و یا حتی حین خواب نیازمند به مصرف اکسیژن می شوند. تنگی نفس علامت قابل اعتمادی برای تشخیص نیازمندی به اکسیژن نیست چه بسا شما ممکن است دچار تنگی نفس شدید شوید ولی نیازمند به اکسیژن درمانی نباشید؛ یا حتی به راحتی نفس می کشید و به نظر مشکل چندانی ندارید، اما بدن شما به اندازه کافی اکسیژن دریافت نکرده شما را دچار مشکل بکند.


پزشک نیاز به اکسیژن درمانی را با گرفتن یک نمونه خون شریانی تشخیص خواهد داد. نام این آزمون ،گازهای خون شریانی (ABG) است و درآن علاوه بر اکسیژن و دی اکسید کربن pH را نیز اندازه گیری می کنند. تعیین نیاز به اکسیژن تصمیم گیری مهمی است که ABG ، بهترین معیار ارزیابی برای آن است. همچنین می توان با یک پالس اکسی متر میزان اکسیژن را اندازه گیری کرد. اکسیمتری وسیله ای است با اتصال یک کلیپ به انگشت که نور از طریق آن ساطع می شود. پس از آن یک کامپیوتر کوچک در اکسیمتر سطح اکسیژن خون را از روی رنگ نوری که به آن طرف انگشت می رسد شناسایی می کند. اکسیمتری تنها یک ویژگی از اکسیژن در بدن شما را اندازه گیری و از آن نمی توان به عنوان یک معیار دقیق مثل ABG انتظار داشت و فقط باید به عنوان یک راهنمای درمان با اکسیژن از آن استفاده شود.


دسترسی سریع به این صفحه nafasyar.com/18

up