اکسیژن درمانی به روش های مختلف امکانپذیر است، برای تجویز اکسیژن در خارج از بیمارستان یکی از روشها، استفاده از دستگاه اکسیژن ساز خانگی است. که با استفاده از هوای محیط می تواند اکسیژنی با خلوص بالای نود درصد را در اختیار بیمار قرار دهد. برای استفاده از دستگاه اکسیژن ساز از کانولای بینی یا ماسک استفاده می شود.

ادامه‌ی این متن را بخوانید

به طور کلی اکسیژن درمانی در صورتی که  پالس اکسیمتری میزان اشباع اکسیژن کمتر از  88% را نشان دهد، انجام می گیرد. در این صورت مصرف اکسیژن به صورت درمانی، توصیه می شود.

 

ادامه‌ی این متن را بخوانید

اگر به طور صحیح استفاده شود، یک درمان سالم و موثر است. اما به هرحال ممکن است مشکلاتی به وجود آید و یکی از موارد زیر احساس شود:

 

ادامه‌ی این متن را بخوانید

اکسیژن ساز همانگونه که از نام آن بر میآید مولدیست جهت تولید اکسیژن . شما قطعا تاکنون کپسول های اکسیژن را دیده‌اید که مدام نیاز به شارژ شدن دارند.

 

ادامه این متن را بخوانید

اکسیژن به تنهایی منفجر نمیشود و سوخت نیست اما عامل اصلی برای اشتعال زایی هر ماده ای است.

 

ادامه‌ی این متن را بخوانید

اقدام‌های احتیاطی متعددی به عنوان دستورالعمل توسط نفس‌یار طب ارائه شده است که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شوید.

 

ادامه‌ی این متن را بخوانید

گردش هوای مناسب اطراف دستگاه یک اصل است. اطمینان حاصل کنید که ورودی هوا مسدود نباشد و هوای تازه به اکسیژن ساز می رسد.

 

ادامه‌ی این متن را بخوانید

هوا مخلوطی از گازهاست. اکسیژن و نیتروژن دو گاز اصلی تشکیل دهنده هوا محسوب می شوند. اکسیژن در حدود 21 درصد هوا را تشکیل می دهد. این گاز را به اختصار O2 می نامند. 

 

ادامه‌ی این متن را بخوانید

نیاز به اکسیژن درمانی با اندازه گیری میزان اشباع این گاز در جریان خون مشخص می شود. اگر سطح اکسیژن خون از میزان بحرانی در حالت استراحت کمتر باشد، آنگاه نیازمند به اکسیژن درمانی 24 ساعته در شبانه روز است.

 

ادامه‌ی این متن را بخوانید

اکسیژن یک دارو است. مقدار بهینه مصرف آن توسط پزشک تجویز می شود ، مقدار دقیق آن بر اساس ABG اندازه گیری شده و پس از آن توسط اکسی متری هدایت می شود.

 

ادامه‌ی این متن را بخوانید

در برخی موارد، ممکن است تنها زمانی که شما ورزش می کنید یا خوابید نیاز به استفاده از اکسیژن داشته باشید. با این حال، در بیشتر موارد، نیاز به اکسیژن تقریبا در اکثر ساعات شبانه روز در حد امکان می باشد.

 

ادامه‌ی این متن را بخوانید

در هنگام خواب، سرعت تنفس کم می شود. افرادی که در حالت بیدار سطح اکسیژن خون پایینی دارند معمولا کمبود اکسیژن در هنگام خواب نیز رخ میدهد.

 

ادامه‌ی این متن را بخوانید

up