اکسیژن چیست؟

هوا مخلوطی از گازهاست. اکسیژن و نیتروژن دو گاز اصلی تشکیل دهنده هوا محسوب می شوند. اکسیژن در حدود 21 درصد هوا را تشکیل می دهد. این گاز را به اختصار O2 می نامند. هر سلول بدن ما برای ادامه حیات نیاز به اکسیژن دارد بدین منظور اکسیژن باید از طریق راه های هوایی به ریه ها منتقل شود. اگر راه های هوایی دچار انسداد ناشی از مخاط ، یا تنگی باشد به دلیل این تورم و یا انقباض ممکن است هوای کافی جهت تبادل در دسترس بدن قرار نگیرد. در برخی از افراد مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) ، هوای کافی در اختیار بیمار قراردارد، اما اکسیژن موجود در هوا قادر به عبور از مویرگ های اطراف ریه نیست. درنتیجه سطح اکسیژن خون پایین می آید که هیپوکسمی نامیده می شود. تنفس حتی مقدار کم اکسیژن اضافی به تبادل اکسیژن و راندن آن به داخل مویرگ ها کمک می کند. از آنجا که اکسیژن در بدن قابل ذخیره سازی نیست لذا باید بسته به نیاز از محیط تامین گردد. در برخی موارد، این بدان معنی است که بیمار COPD باید 24 ساعت شبانه روز اکسیژن با خلوص بالا دریافت کند که به آن اکسیژن درمانی بلند مدت (LTOT) گفته می شود. فهم درمان با اکسیژن مهم است زیرا اکسیژن برای همه مبتلایان به COPD مفید نیست. در واقع، اکسیژن یکی از روش های درمانی COPD است که توجه کافی به آن نشده است.


دسترسی سریع به این صفحه nafasyar.com/17

up