اکسیژن ساز چه تعمیر و نگهداری نیاز دارد؟

گردش هوای مناسب اطراف دستگاه یک اصل است. اطمینان حاصل کنید که ورودی هوا مسدود نباشد و هوای تازه به اکسیژن ساز می رسد. فیلتر ورودی هوا را باید یک بار در هفته با مواد شوینده ماشین ظرفشویی(ترجیحا بدون رایحه) شسته شوند. پس از شستشو آن باید به طور کامل خشک شده سپس آن را دوباره در جای خود قراردهید. در دفترچه ی راهنمای اکسیژن ساز محل فیلترها و تحوه درآوردن و جااندازی آن نشان داده شده است. دستگاه شما باید پس از حدود 5000 ساعت استفاده و یا سالانه سرویس شود. در این زمان ها باید اکسیژن ساز بررسی شود تا از تولید مقدار مناسب از اکسیژن اطمینان حاصل گردد.. نگهداری نامناسب ممکن است منجر به تحویل اکسیژن با غلظت کم شود.


دسترسی سریع به این صفحه nafasyar.com/16

up