راهنمایی های پزشکی

اسفند ۹, ۱۳۹۵

به چه مقدار اکسیژن نیاز مندیم؟

اکسیژن یک دارو است. مقدار بهینه مصرف آن توسط پزشک تجویز می شود ، مقدار دقیق آن بر اساس ABG اندازه گیری شده و پس از […]
اسفند ۹, ۱۳۹۵

اکسیژن چیست؟

هوا مخلوطی از گازهاست. اکسیژن و نیتروژن دو گاز اصلی تشکیل دهنده هوا محسوب می شوند. اکسیژن در حدود ۲۱ درصد هوا را تشکیل می دهد. […]
فروردین ۲۱, ۱۳۹۶

اکسیژن ساز چه تعمیر و نگهداری نیاز دارد؟

‘گردش هوای مناسب اطراف دستگاه یک اصل اسj. اطمینان حاصل کنید که ورودی هوا مسدود نباشد و هوای تازه به اکسیژن ساز می رسد. فیلتر ورودی […]
فروردین ۲۱, ۱۳۹۶

کپسول اکسیژن چیست؟

این قدیمی ترین روش برای انتقال اکسیژن است. اکسیژن را توسط یک کپسول فولادی تحت فشار بالا، اغلب حدود ۲۰۰ اتمسفر فشرده می کنند. مانند اکسیژن […]