نفس یار طب یک ساله شد…
فوریه 6, 2017
چند ساعت در روز نیاز به اکسیژن دارم؟
فوریه 27, 2017
نمایش همه محصولات

آیا من در خواب نیز نیاز به اکسیژن دارم؟

در هنگام خواب، سرعت تنفس کم می شود. افرادی که در حالت بیدار سطح اکسیژن خون پایینی دارند معمولا کمبود اکسیژن در هنگام خواب نیز رخ میدهد. در برخی از موارد، افرادی که در حالت بیداری به اکسیژن درمانی نیازمند نیستند ممکن است هنگام خواب، نیاز به اکسیژن اضافی داشته باشند. پزشک شما تعیین می کند که آیا به استفاده از اکسیژن نیاز دارید یا خیر و اگر دارید میزان آن را تعیین می کند. با استفاده از یک اکسیمتر سطح اکسیژن خون شما در حالات مختلف سنجیده شده و نیاز به اکسیژن شما تعیین می شود.

فعال سازی گارانتی