اکسیژن ساز نفس یار طب
تجاری سازی دستگاه اکسیژن رسان به بیماران ریوی
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶
نسخه ایرانی “دستگاه اکسیژن‌ساز” طراحی و تولید شد
تیر ۱۳, ۱۳۹۶

اکسیژن ساز چیست

اکسیژن ساز همانگونه که از نام آن بر میآید مولدیست جهت تولید اکسیژن . شما قطعا تاکنون کپسول های اکسیژن را دیده اید . که مدام نیاز به شارژ شدن دارند اکسیژن ساز وسیله ایست که با دریافت هوا از محیط اکسیژن آن را تخلیص کرده به مصرف کننده میرساند فرایندی که دیگر نیاز به شارژ و هیچ مشقتی برای دریافت اکسیژن بر جای میگذارد . تنها و تنها با هوای محیط و برق میتواند به صورت مداوم اکسیژنی با خلوص ۹۷  درصد تولید کند.