چه کسانی به اکسیژن درمانی نیاز دارند؟
مرداد ۳۰, ۱۳۹۶
کانولای بینی چیست؟
شهریور ۱۵, ۱۳۹۶

اکسیژن درمانی چگونه صورت می گیرد؟

اکسیژن ساز

اکسیژن ساز

اکسیژن درمانی به روش های مختلف امکانپذیر است، برای تجویز اکسیژن در خارج از بیمارستان یکی از روشها، استفاده از دستگاه اکسیژن ساز خانگی است. که با استفاده از هوای محیط می تواند اکسیژنی با خلوص بالای نود درصد را در اختیار بیمار قرار دهد. برای استفاده از دستگاه اکسیژن ساز از کانولای بینی یا ماسک استفاده می شود.

نکته مهم:

اکسیژن درمانی که برمبنای توصیه پزشک تجویز می شود، می تواند منجر به انرژی بیشتر و بهبود عملکرد روزانه شود و توانایی شما را برای انجام فعالیت های مورد علاقتان بهبود می بخشد.